PROGRAM*


19 czerwca 2017

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
ul. Chocimska 24, Warszawa

8.30–9.00 Rejestracja uczestników

9.00–9.30

Uroczyste powitanie gości
9.30–10.30 Panel 1: Reforma służby zdrowia: ustrojowa zmiana systemu, kształcenie kadr – wymierające zawody
Katarzyna Głowala, Ryszard Gellert, Mirosław Wysocki, Romuald Krajewski, Andrzej Jacyna,
Anna Rulkiewicz
10.30–11.30 Panel 2: Polityka lekowa państwa – lista priorytetów, sposoby ich realizacji
Maciej Niewada, Stefan Bogusławski, Karina Jahnz-Różyk, Robert Flisiak, Paulina Kieszkowska-Knapik
11.30–12.30 Panel 3: Alokacja środków finansowych ‒ tyle samo pieniędzy, więcej nowoczesnych terapii
Adam Maciejczyk, Krystyna Wechmann, Szymon Chrostowski, Krzysztof Składowski
12.30–13.10 Przerwa lunchowa
13.10–14.10 Panel 4: Nowe wyzwania starzejącego się społeczeństwa: hematologia
Wiesław Jędrzejczak, Krzysztof Warzocha, Jakub Gierczyński
14.10–15.10 Panel 5: Onkologia: o krok za epidemiologią
Wiesław Jędrzejczak, Magdalena Bielska-Lasota, Jakub Gierczyński, Rafał Zyśk
15.10–16.10 Panel 6: Choroby zakaźne: strategie walki rozwiniętych społeczeństw
Andrzej Horban, Robert Flisiak, Bogumiła Litwińska, Marek Tombarkiewicz,  Paulina Kieszkowska-Knapik, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia

Aktualności Medexpress.pl